Implantat och protetik

Implantbehandling är den optimala lösningen om Du saknar en eller flera tänder. Med implantat kan en, flera eller alla tänderna ersättas. Du slipper besväras av en lucka eller en illasittande protes. Med implantatbehandling får Du nya fasta tänder.

Inför implantatbehandlingen behövs en noggrann undersökning och i många fall behöver vi göra en omfattande röntgenundersökning för att se hur benvolym och kvalitet ser ut. De flesta fall löser vi här på kliniken men vid större och mer komplicerade fall så har vi möjlighet att remittera till några av landets främsta inom oral kirurgi.