Tandsten / inflammation

Orsaken till tandsten är många och förvärras av många faktorer, bl.a. rökning. Kombinationen av tandsten och dålig munhygien hör inte till den bästa och leder ofta då till nästa problem, tandlossning.

Tyvärr är detta något som drabbar många och trots att man gör sitt bästa så blir det ändå mycket tandsten.

Tandsten tas bort antingen manuellt eller med ultraljud eller i kombination, och avslutas med grundlig puts och polering. Inflammation i tandköttet orsakas ofta av tandsten men vanligtvis av orena tänder där plaque samlas på tandytorna. Blödning i tandköttet är ett tecken på inflammation och då bör du kontakta oss så att vi kan börja behandling innan det leder till något värre.

Tandlossning

Tandlossning (Parodontit) innebär att man förlorar stödjevävnaden kring tänderna, vilket orsakas av bakterier. Tandlossning föregås oftast av kronisk inflammation i tandköttet p.g.a. plaque och tandsten. Idag vet vi också att rökning är en starkt bidragande faktor till tandlossning.

Om inte tandlossning tas om hand ordentligt och snabbt blir man ofta tvungen att ta bort tanden p.g.a. att den helt enkelt förlorat det mesta av sitt stöd i benet. Många gånger kan det i dessa sammanhang vara svårt att ersätta denna förlorade tand p.g.a. att sjukdomsprocessen bl.a. förstört så mycket ben. Det är väldigt viktigt att ta hand om denna sjukdom tidigt eftersom förlorat ben är nära nog omöjligt att ersätta.

Tandborttagning

Det vi tandläkare kallas för extraktion är idag inte alls lika vanligt som tidigare eftersom tandhälsan blivit så mycket bättre samt att vi försöker spara originaldelarna så långt som möjligt.

Är en tand så pass skadad att utsikterna för annan behandling är tveksam så är detta ofta en nödvändig terapi. Vanligtvis gäller det visdomständer som inte får plats i käken och därmed ställer till med stora problem för dig som patient.

Vid långt gången tandlossning är ofta extraktion en nödvändig terapi för att man skall kunna fortsätta med t.ex. implantatbehandling.Vi utför all denna behandling här på kliniken och ger givetvis dig som patient, ordentligt med bedövning innan.

Lagningar

Det vi absolut oftast gör är trots allt vanliga lagningar och idag har material och tekniker utvecklats så mycket att man uppnår ett väldigt bra resultat. Vi använder oss uteslutande av kompositmaterial, det vi i vardagstal kallar för plaster.

Idag kan man komma väldigt långt med kompositmaterial och uppnå fantastiskt goda estetiska resultat, där tanden i stort sett ser intakt ut, efter behandling. Idag vill många byta ut sina gamla fyllningar eller fylla igen mellanrum mellan framtänder, vilket är enkelt och prisvärt, med kompositmaterial.

Krona / bro

Krona innebär att vi slipar ned tanden för att få utrymme för tandteknikerna att tillverka en individuellt utformad porslinstand som sedan cementeras fast. Denna behandling kräver oftast två besök där vi vid första besöket slipar till tanden och tar ett avtryck som skickas till teknikern. Vid det andra besöket cementeras kronan fast, förutsatt att den passar bra och vi båda är nöjda med resultatet. Under tiden att kronan görs färdig får du en provisorisk krona i plast, så att du inte går tandlös.

Bro innebär att man fyller igen en tandlucka och att tänderna på båda sidor om luckan slipas ned, som kronor. Tillvägagångssättet är detsamma som vid kronor, dock kan detta kräva fler besök om det är omfattande brokonstruktioner. Även här jobbar vi med helporslinslösningar.

Protes

Med proteser menar vi när man helt eller delvis saknar sina tänder och ersätter det med något löstagbart. Idag är det inte en så vanlig behandling efter bl.a. implantatbehandling blivit så populär och lyckosam. bland går det tyvärr inte att göra implantat, då ben saknas eller ekonomin inte tillåter, varför då proteser i någon form blir aktuellt.

Rotbehandling

Varje tands insida har en pulpa som består av nerver och blodkärl så att varje tand har ”ett liv”. Vid djupa angrepp av karies, trauma, långvarigt slitage m.m. kan denna vävnad bli kraftigt inflammerad och då ge symptom i form av värk och/eller ordentliga varbildningar. Tanden ”dör” då och måste behandlas med rotfyllning.

Rotfyllning är för många ett värdeladdat ord och låter fasansfullt, men oftast är det ett väldigt enkelt och tämligen smärtfritt ingrepp.Vid första besöket tar vi bort allt karies och rengör pulpa och rotkanal och fyller upp tanden med bakteriedödande material samt en provisorisk fyllning. Allt detta görs givetvis med bedövning. Vid nästa besök, ca. en månad senare, fyller vi upp tanden med rotfyllningen och gör en lagning ovanpå detta.

Skalfasader

Med skalfasader menar vi tunna skal i porslin som vi klistrar på framsidan av tänderna. Idag kan man även göra bra fasader med kompositmaterial. Fasader används oftast då tänderna har ett oestetiskt utseende till följd av skador, missfärgningar, snedställningar m.m.

Vid framställning av skalfasader ställs stora krav på tandläkare och framförallt tandtekniker.Det innebär ofta fler antal besök än vid ordinarie tandvård och en högre kostnad.Dessutom täcks inte estetisk tandvård av tandvårdsförsäkringen varför patienten måste stå för hela kostnaden. Vid framställning av fasader behövs oftast upp till fem besök.

Käkkirugi

Med käkkirurgi menas att vi utför operativa ingrepp, t.ex. operativt avlägsna visdomständer och även implantatbehandlingar, se Implantat.

Rådhustandläkarna utför de flesta kirurgisk ingrepp själv här på kliniken, främst vad gäller implantatoperationer, avlägsnande av visdomständer , estetisk plastikkirurgi samt kirurgi vid tandlossningsproblem.

Vid komplicerade ingrepp som kräver specialkompetens och är resurskrävande så har vi glädjen att få remittera till käkkirurger.