ClearCorrect

Tandreglering har blivit allt vanligare, även inom vuxentandvård och idag finns flera alternativ till den vanliga ”rälsen” man ofta tänker på. Dina ”orginaldelar” är alltid bäst och det är därför önskvärt att använda dina egna tänder så långt det är möjligt och placera dem rätt.

ClearCorrect reglerar tänderna med en serie löstagbara och genomskinliga plastskenor, anpassade efter dina tänder. Skenorna används dyngnet runt, för undantag vid måltider, och byts med jämna mellanrum ut och flyttar gradvis dina tänder till önskvärd position.

Efter avslutad behandling måste tänderna stabiliseras för att inte återgå till sin ursprungsposition. Detta sker i regel med hjälp av en nattskena eller retainer (tråd som fästs på baksidan av tänderna).

Behandlingen inleds med en konsultation där du som patient får beskriva dina önskemål med tänderna. Tänderna röntgas, fotas och scannas och du kan med hjälp av en simulering själv se behandlingsgången och förväntat slutresultat innan du beslutar dig för att gå vidare eller ej.

Välkommen att höra av dig för frågor eller för att boka in en konsultation!

För mer information: www.clearcorrect.com