Estetisk tandvård

Begreppen estetisk och kosmetisk tandvård har idag kommit att betyda ungefär samma sak för patienten. Vill man försöka sig på en definition så är det väl så att estetisk tandvård försöker harmonisera det naturliga utseendet medan kosmetisk tandvård är mer direkt förskönande ingrepp. Viktigt för dig som patient är att välja en ”estetisk tandläkare” som håller sig ajour och kontinuerligt fortbildar sig inom sitt yrke.

Utvecklingen inom estetisk tandvård:

Inom tandvården så kan vi idag göra utsökta och naturtrogna tänder men allt blir ändå inte perfekt. Vi har då börjat fokusera på det som är runt omkring tänderna, d.v.s. mjukvävnaden, såsom tandköttet, läppar och i förlängningen även ansiktet. Vi måste ha ett frisk och fint tandkött för att resultat ska se naturtroget och bra ut och med lättare kirurgiska ingrepp och givetvis god munhygien kan vi nå dit. Det är också viktigt hur läppar och mun fungerar med de nya konstruktionerna och i förlängningen tittar vi då på hela ansiktet.

Behandlingsgång:

Vid stora estetiskt komplicerade fall, s.k ”Make-over” följer vi ett speciellt upplägg för att få det så bra och högkvalitativt, som möjligt. Vi behöver träffa dig vid flera besök som i stort sett går till enligt följande

BESÖK 1

Vi träffas och samlar in information om din status och dina önskemål. Vi tar röntgen, foton av dig och dina tänder, avtryck för studiemodeller och går igenom ditt tandstatus ordentligt. Vi beställer, av tandteknikern, oftast även en uppvaxning på modellerna som visar hur ett tänkt resultat kan se ut. Vid detta besöket måste jag få ett klartecken att gå vidare eftersom det innebär en del kostnader för modellframställning, uppvaxning m.m. Efter att jag fått modeller och samlat all information går jag igenom dessa och gör olika förslag på terapier som kan komma i fråga.

BESÖK 2

Tillsammans går vi igenom terapiförslag och diskuterar vad det innebär i kostnad och tid samt vilka åtgärder vi kommer att göra. Om vi kommer överens om behandlingen kan vi då börja planera och bestämma tider för detta.

BESÖK 3

Med utgångspunkt i uppvaxningen och det vi kommit överens om börjar själva behandlingen som innebär att vi slipar tänderna så att vi erhåller en preparation, som efter avtryck, som tandteknikerna kan jobba med. Efter färdigt arbete med tänderna och avtryck, utför vi temporära kronor, där vi kopierar den gjorda uppvaxningen, så att du som patient i lugn och ro kan känna efter i hemmiljö, om det blir bra. De temporära ersättningarna gör vi i färg och form, så lika som möjligt, slutresultatet. Fördelen med att jobba med temporära ersättningar är att dessa går att justera tills dess att vi alla är nöjda med både utseende och funktion.

BESÖK 4

Vi gör en genomgång av hur den temporära ersättningen fungerat och gör eventuella justeringar. Om vi alla är nöjda tar vi foton och avtryck av detta och ger klartecken till tandteknikern att slutföra jobbet.

BESÖK 5

Vi sätter fast de permanenta konstruktionerna och kontrollerar ditt bett och funktion så att allt fungerar perfekt. Om det finns behov att utföra en bettskena så tas avtryck för det under det här besöket. Vid stora konstruktioner är det ofta nödvändigt att göra en bettskena som skyddar. Vi ger också nödvändiga instruktioner för renhållning så att dina nya tänder fungerar så bra som möjligt, så länge som möjligt.

BESÖK 6

Om en bettskena utförts så tar vi ut den och slipar sedan in den igen så att den fungerar bra i bettet. Slutkontroll av samtliga kronor och fotografering av slutresultat